Gemanipuleerd klinisch onderzoek


 

Gemanipuleerd  klinisch onderzoek


Home

 

Gemanipuleerd klinisch onderzoek:  

Farmaceutische industrie staat voor niets

 

Door: Andrew W. Saul


[You can read this article in English, titled "Rigged Trials: Drug Studies Favor The Manufacturer" at http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n20.shtml

Vertaling: Jac Van Dongen

www.ortho.nl

 

Voormalig hoofdredacteur New England Journal lucht haar hart

 

Wie al eens dacht dat geneesmiddelenstudies gemanipuleerd worden door de farmaceutische industrie, zou wel eens gelijk kunnen hebben. De Washington Post van 11 april 2006 kopte met: Geneesmiddelenstudies verdraaid ten gunste van de sponsor’. (1)

 

 

Door de industrie gesponsorde research bevoordeelt vaak de patenthouders, zo bleek uit een studie. De auteurs van de studie, gepubliceerd in de American Journal of Psychiatry, stelden: ‘In 90% van de studies was de uitkomst gunstig voor de sponsor van het geteste geneesmiddel. (…) Op grond van de tegenstrijdige bevindingen in gelijkwaardige vergelijkende studies, blijkt dat welke onderneming ook de studies sponsort, deze altijd met het betere antipsychotisch middel tevoorschijn komt.’ (2)

 

Weglaten van resultaten

 

Dr. Marcia Angell, voormalig hoofdredacteur van de New England Journal of Medicine schreef: ‘Kan een farmaceutisch bedrijf klinisch onderzoek manipuleren dat hun producten beter lijken dan ze werkelijk zijn? Helaas is het antwoord hierop: ‘ja’. Klinische studies kunnen op veel manieren gemanipuleerd worden en het gebeurt voortdurend. Eén manier om “de dobbelsteen één kant op te laten vallenbestaat erin uitsluitend jonge proefpersonen te laten deelnemen, zelfs wanneer het te testen geneesmiddel bedoeld is voor voornamelijk oudere personen. Omdat jonge personen in het algemeen minder bijwerkingen vertonen, zal het geneesmiddel veiliger lijken.’ (3) Een andere manier om uitkomsten te beďnvloeden is slechts een deel van de gegevens te presenteren en wel het deel dat het geneesmiddel gunstig doet uitkomen, en de rest te verzwijgen. Zij voegt er aan toe: ‘De meest erge is het geheel weglaten van resultaten’.

 

Dr. Angell vervolgt

 

Slechts zelden worden uit academische kringen hierover klachten geuit. Waarom? Omdat zij zelf hiervan profiteren. Dr. Angell schrijft: ‘Columbia University die de technologie patenteerde voor de fabricage van Epogen en Cerezyme, ontving bijna 300 miljoen dollar aan royalties in het verloop van 17 jaar. Het patent was gebaseerd op research die was gesubsidieerd door de National Institutes of Health (NIH). Dit betekende dat de belastingbetaler de rekening voldeed. Voor Harvard is de situatie niet anders. In een deal met farmaceutische ondernemingen sloot een Harvard ziekenhuis een overeenkomst dat het farma-bedrijf Novartis de rechten verleende op ontdekkingen die leiden tot nieuwe kankermedicijnen. Een ander bedrijf, Merck, bouwde een twaalf verdiepingen tellend onderzoeksinstituut naast Harvard Medical School. Het jaarverslag van Harvard Medical School vermeldde een twaalftal farmaceutische ondernemingen als begunstigers.’

 

Fortune 500

 

Het is duidelijk dat farmaceutische ondernemingen zich meer zorgen maken over winsten dan over patiënten. De markt van psychiatrische geneesmiddelen is een zeer omvangrijke zakelijke onderneming. Amerikaanse artsen schrijven jaarlijks voor 10 miljard dollar aan antipsychotische middelen voor. ‘De farmaceutische industrie’, zegt dr. Angell, ‘is primair een marketingmachine voor de verkoop van geneesmiddelen van dubieus nut. “Big Pharmahoudt ons voor de gek.’ En niet zo’n beetje ook. Wereldwijd bedraagt de totale omzet van de farmaceutische industrie meer dan 500 miljard dollar per jaar, de helft ervan wordt gerealiseerd in de Verenigde Staten. De winstmarge bedraagt doorgaans 20% zodat de gecombineerde winsten van de tien geneesmiddelenfabrikanten in de Fortune 500 méér waren dan de winsten van de overige 490 ondernemingen samen.

 

Voedingssupplementen

 

Maar meer kassa betekent niet meer genezingen. In feite, zo berichtte de Washington Post: ‘Toen de federale overheid onlangs een groot aantal geneesmiddelen voor schizofreniepatiënten in een langdurige studie vergeleek, bleek dat de twee beste middelen geen patent hadden.’ Het wordt nog interessanter wanneer de lijst wordt uitgebreid met voeding. Met het therapeutisch gebruik van voedingssupplementen gaan de kosten nog verder omlaag en het succes van de behandeling neemt toe. Volgens psychiater dr. Abram Hoffer is de orthomoleculaire therapie vele malen effectiever dan de gangbare therapie met medicijnen. In voldoende hoge doses genomen, is niacine (vitamine B3) de meest effectieve, goedkoopste en veiligste behandeling voor schizofrenie alsmede voor een aantal andere zeer ernstige mentale aandoeningen. Hoffer en collega’s toonden dit reeds tientallen jaren geleden aan, in het begin van de jaren vijftig, middels de allereerste dubbelblinde placebogecontroleerde studie in de geschiedenis van de psychiatrie met een voedingsstof. (4) Niacine is een klinisch bewezen therapie voor ernstige mentale aandoeningen en toch onthield de medische professie haar goedkeuring in de afgelopen vijftig jaar. In plaats daarvan domineren behandelingen met antipsychotische middelen het vakgebied. Maar deze middelen voldoen niet. Een dubbelblinde studie bij schizofreniepatiënten toonde aan dat driekwart van hen stopte met de farmaceutische medicatie om reden van het niet verdragen ervan of ruwweg onvoldoende werkzaamheid. Dit betekent dat de bijwerkingen onverdraaglijk waren of dat het middel domweg niet werkte. (5)

 

2,3 miljoen proefpersonen in de VS per jaar

 

Misschien zijn medicijnen niet de oplossing omdat mentale aandoeningen niet veroorzaakt worden door een tekort aan medicijnen. Veel ziekten, in het bijzonder mentale aandoeningen, zouden inderdaad veroorzaakt kunnen zijn door voedingstekorten of de afhankelijkheid van een bepaalde voedingsstof, zodat alleen voedingsstoffen dit probleem kunnen corrigeren. Dit is niet alleen logisch, het is keer op keer weer gebleken in klinisch onderzoek. (6) Vitamines zoals niacine zijn goedkoop, veilig en effectief. De modernewondergeneesmiddelenzijn dit allerminst. Maar ze zijn winstgevend. Vooral wanneer de geneesmiddelenfabrikanten de research, de publiciteit en de artsen onder controle hebben. Geen wonder dat deze benadering de meeste bekendheid geniet. Ons is zorgvuldig bijgebracht dat geneesmiddelen ziekten genezen, niet voeding. En zeker niet vitamines. Het systeem is goed georganiseerd. Tegenwoordig doen 2,3 miljoen Amerikanen per jaar dienst als proefpersoon waarop farmaceutische ondernemingen hun medicijnen uittesten. Farmaceutische ondernemingen zetten patiëntenverenigingen op om specifieke deelnemers voor hun klinische studies te werven. Artsen ontvangen gemiddeld 7000 dollar voor iedere patiënt die zij in een geneesmiddelenonderzoek betrekken. De farmaceutische industrie beschikt over een leger van 88.000 energieke vertegenwoordigers, wat er toe kan leiden dat een arts wel twaalf visites van hen op één dag te verwerken krijgt. De vertegenwoordigers strooien vaak met cadeautjes en gratis monsters, zoals Angell nog eens benadrukt. (3)

 

Bijscholing door farma betaald

 

Farmaceutische ondernemingen betalen bijna tweederde van de kosten van bijscholing van artsen. Hoewel de betrokkenheid van de farmaceutische industrie bij de opleiding van artsen al erg genoeg is, is de greep op het geneesmiddelenonderzoek schandalig. Zo is bijvoorbeeld de publicatiestrategie van een farmaceutische onderneming als volgt. Angell: ‘marginaal onderzoek wordt gesponsord, een artikel wordt erover geschreven en vervolgens worden academische onderzoekers betaald om hun naam erboven te zetten’. De situatie is slecht dat dr. Angell er een redactioneel artikel in de New England Journal of Medicine aan wijdde met als kop: ‘Is de Academische Geneeskunde te koop?’7 Een lezer antwoordde zuur: ‘Nee, de huidige eigenaar is er heel gelukkig mee’. Het resultaat? ‘Vooroordeel is tegenwoordig schering en inslag bij het geneesmiddelenonderzoek. (…) Door farmaceutische ondernemingen gefinancierde research bleek bijna vier maal zo vaak gunstig uit te vallen voor het product van de onderneming dan research welke was gesubsidieerd door de NIH.3 Bedenk wel, gesubsidieerd door de NIH betekentgefinancierd door de belastingbetaler’. En vervolgens, wanneer deze een medicijn nodig heeft, betaalt dezelfde belastingbetaler opnieuw en veel teveel voor het geneesmiddel dat door subsidiegelden bekostigd werd om het te kunnen ontwikkelen.

 

Wat een prima systeem voor de farmaceutische industrie.

 

Referenties:

 

1. Vedantam S. Drug studies skewed toward study sponsors.

Industry-funded research often favors patent-holders, study finds.

The Washington Post, 11 April 2006

 

2. Heres S, Davis J , [..], Leucht S. Why Olanzapine Beats Risperidone, Risperidone Beats Quetiapine, and Quetiapine Beats Olanzapine: An Exploratory Analysis of Head-to-Head Comparison Studies of Second-Generation Antipsychotics. Am J Psychiatry 2006; 163:185-94

 

3. Angell M. The Truth about the Drug Companies. New York. Random House, 2004

 

4. Hoffer A. Healing Schizophrenia. Complementary Vitamin & Drug

Treatments. Ontario, CCNM Press: 2004 [http://www.doctoryourself.

com/review_hoffer_B3.html]; Hoffer A. Vitamin B-3 and Schizophrenia: Discovery, Recovery, Controversy. Quarry Press, Kingston, Ontario Canada: 1998

[ http://www.doctoryourself.com/review_hoffer_B3.html ]

 

5. Stroup TS, Lieberman JA, [..], Hsiao JK. Effectiveness of olanzapine, quetiapine, risperidone, and ziprasidone in patients with chronic schizophrenia following discontinuation of a previous atypical antipsychotic. Am J Psychiatry 2006; 163(4):611-22

 

6. Stroup TS, McEvoy JP, [..] , Lieberman JA. The National Institute of Mental Health Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) project: schizophrenia trial design and protocol development. Schizophr Bull 2003; 29(1):15-31

 

7. Angell M. Is academic medicine for sale? N Engl J Med 2000;

342(20):1516-8


 

 

(Reprinted with permission from Saul AW. Gemanipuleerd klinisch onderzoek. [Manipulated clinical research] Orthomolecular Magazine, 2009. Vol 27, No. 2, p 66-68. Dutch. www.ortho.nl

For more nutritional therapy information, you might want to read DOCTOR YOURSELF (http://www.doctoryourself.com/saulbooks.html) and FIRE YOUR DOCTOR! (http://www.doctoryourself.com/review.html)  
 


Andrew W. Saul

 


AN IMPORTANT NOTE:  This page is not in any way offered as prescription, diagnosis nor treatment for any disease, illness, infirmity or physical condition.  Any form of self-treatment or alternative health program necessarily must involve an individual's acceptance of some risk, and no one should assume otherwise.  Persons needing medical care should obtain it from a physician.  Consult your doctor before making any health decision. 

Neither the author nor the webmaster has authorized the use of their names or the use of any material contained within in connection with the sale, promotion or advertising of any product or apparatus. Single-copy reproduction for individual, non-commercial use is permitted providing no alterations of content are made, and credit is given.


 

 

| Home | Order my Books | About the Author | Contact Us | Webmaster |